Köszöntjük Kisdobsza, Nagydobsza, Merenye Körjegyzőség honlapján!
2019. október 21, hétfő   Orsolya

Keresés

Tartalom

Társulás

A Társulásban résztvevők az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben (Ötv.), valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ban biztosított jogok alapján, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény 10. §-ban rögzített elvek figyelembe vételével, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényben foglalt feladataik ellátása érdekében, a felek között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtására, az ott írt célok megvalósítására megállapodnak közös területfejlesztési feladatok céljából jogi személyiséggel rendelkező, közös alapítású, önálló költségvetési szerv létrehozásában, melynek működése és fenntartása közös. A társulási megállapodásukkal a társulás céljaival összhangban az önkormányzati jogosítványok gyakorlását – a rendeletalkotás kivételével – a társult önkormányzatok a társulásra ruházzák át.
 
A társulás neve: Nagydobsza és Kisdobsza Szennyvíz és Csapadékvíz elvezető Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
A társulás székhelye: 7895 Nagydobsza, Fő u. 60.
A társulás tagjai:
Nagydobsza Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
7895 Kisdobsza, Fő u. 65.
A társulás létrejötte és időtartama: A társulási megállapodás aláírásával jött létre, amelyet a társuló képviselő testületek mindegyike minősített többséggel hozott határozatával jóváhagyott. A Társulás határozott időre, a területfejlesztési cél megvalósulását követő tíz évre jött létre.
A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló költségvetési szerv, pénzügyi feladatait, gazdálkodását önállóan látja el, egy fős munkaszervezettel.
A társulás pénzügyi felügyeletét a Pénzügyi Bizottság látja el a megállapodásuk alapján.
 
A Társulás célja:
A társulás célja, hogy a megállapodásuk alapján a meghatározott feladatokat, szolgáltatásokat közösen lássa el.