Köszöntjük Kisdobsza, Nagydobsza, Merenye Körjegyzőség honlapján!
2019. október 21, hétfő   Orsolya

Keresés

Tartalom

Általános iskola

 

Dél-Zselic Középiskola Nagydobszai Általános Iskolájában 192 gyerek általános iskolai nevelése folyik 8 évfolyamon. Nagydobsza a környező nyolc településről is várja az ide érkező diákokat.
A 8 évfolyammal 17 pedagógus foglalkozik. A tanulók a tárgyak nagy részét osztálytermi rendszerben tanulják, kivéve a testnevelést.
 
A testnevelés tárgy oktatására az általános iskolában külön tornaterem található, ahol a diákoknak lehetősége nyílik a különféle sportágak űzésére, többek között kosárlabda és kézilabda pálya is felfestett a tornateremben. Az iskola udvarán füves focipálya várja a szabadban focizó gyermekeket.
 
Az iskola kiemelten kezeli az alapozó tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom tanítását.
Nyelvoktatásban német és angol nyelv tanulását biztosítják a diákok számára, alsó tagozatban hetente 2-2 órában, felsőbb évfolyamokban a 4. osztálytól kezdve hetente 3-3 órában.
 
Az iskola kiemelt feladatának tekinti, az iskolába beírt tanulók szüleinek a velünk szemben támasztott törvényes szükségleteinek kielégítését, ilyen:
  • alapképzés, általános műveltség megszerzésének biztosítása lehetővé teszi a középiskolai és szakiskolai továbbtanulást,
  • társadalom számára becsületes, értékes, boldog embert nevelni. Az élet szinte minden területén folyamatos fejlődésre törekszik az iskola, így különösen:
  • német és angol nyelv tanításával a gyermekek felkészítésére,
  • osztálykirándulások, nyári tábor szervezése, színházlátogatás,
  • humán és reál tantárgyak oktatásának keretében folyik a tehetséggondozás,
  • délutáni napközis foglalkozások,
  • ideális osztálylétszámokkal.
 
Az iskola pedagógiai alapelvei között kiemelten szerepel:
  • a tanulók számára otthonos légkör kialakítása
  • a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítésével egy időben a teljes személyiségük fejlesztésével
  • cél, hogy biztosítsák a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges, szép, otthonos környezetet.

 

Intézményvezető: Miskei Klára
Címe: 7985 Nagydobsza, Hunyadi J. u. 1.
Tel./fax: 73/348-054